YS500 CARINA

 

 

DIMENSIONS (cm.)
505 x 675 x 320

 
CFH (cm.)
240
 
MINIMUM / MAXIMUM SAFETY AREA
min. 61,00 sqm. - max 80,00 sqm.
 
SUGGESTED AGE OF USE
10 - 12 years
 
SAFETY AREA DIMENSIONS (cm.)
(Referred to minimum one)
805 x 975
 
TÜV AUSTRIA CERTIFICATE n° 
TA 20 225 18-00006