6015 BRASILE

 

 

DIMENSIONS (cm.)
570 x 330 x 290

 
CFH (cm.)
110
 
MINIMUM / MAXIMUM SAFETY AREA
min. 48,50 sqm. - max 54,00 sqm.
 
SUGGESTED AGE OF USE
3 - 9 years
 
SAFETY AREA DIMENSIONS (cm.)
(Referred to minimum one)
900 x 630 
 
TÜV AUSTRIA CERTIFICATE n°
TA 20 225 18-00006