6067 LIBRA

 

 

DIMENSIONS (cm.)
560 x 375 x 340

 
CFH (cm.)
150
 
MINIMUM / MAXIMUM SAFETY AREA
min. 49,25 sqm. - max 55,25 sqm.
 
SUGGESTED AGE OF USE
6 - 12 years
 
SAFETY AREA DIMENSIONS (cm.)
(Referred to minimum one)
860 x 655
 
TÜV AUSTRIA CERTIFICATE n° 
TA 20 225 18-00006