H120 FLORIDA

 
 

 

DIMENSIONS (cm.)
620 x 500 x 260 

 
CFH (cm.)
33
 
MINIMUM / MAXIMUM SAFETY AREA
min. 66,00 sqm. - max 72,00 sqm.
 
SUGGESTED AGE OF USE
3 - 12 years
 
SAFETY AREA DIMENSIONS (cm.)
(Referred to minimum one)
920 x 800
 
TÜV AUSTRIA CERTIFICATE n° 
TA 20 225 18-00008