H160 RINGO

 
 

 

DIMENSIONS (cm.)
Ø 155 x 90

 
CFH (cm.)
 - 
 
MINIMUM / MAXIMUM SAFETY AREA
min. 42,25 sqm. - max 42,25 sqm.
 
SUGGESTED AGE OF USE
3 - 12 years
 
SAFETY AREA DIMENSIONS (cm.)
(Referred to minimum one)
655 x 655
 
TÜV AUSTRIA CERTIFICATE n° 
TA 20 225 15-00003